Jézus Krisztus Mennyei Királysága

Elérkezett az idő Jézus Krisztus egyházának visszaállítására. Élet Istenben és Jézus Krisztusban.

Menü
Feedek
Megosztás

Mai ige(idézet)-2018.12.10.

"És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa." /Máté Evangyélioma 3 : 2/

Mai ige(idézet)-2018.12.09.

"Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és paizs az ahhoz folyamodóknak. Ne tégy az ő beszédéhez; hogy meg ne feddjen téged, és hazug ne légy." /Példabeszédek 30 : 5-6/

Mai ige(idézet)-2018.12.08.

"A maradék megtér, a Jákób maradéka az erős Istenhez." /Ésaiás könyve 10 : 21/

"Valahányszor valaki"

"Valahányszor valaki jót cselekszik ezen a világon: egy (...) pillangó száll föl a levegőbe, s viszi a hírt a Jó Istennek." / Vass Albert/

Mai ige(idézet)-2018.12.07.

"Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből." /Máté Evangyélioma 1 : 21/

Mai ige(idézet)-2018.12.06.

"Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr!Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál! Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem." /Ésaiás könyve 55 : 8-11/

Mai ige(idézet)-2018.12.05.

"Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét?! Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban!" /Mikeás könyve 7 : 18/

Mai ige(idézet)-2018.12.04.

"Hallgass az Úr Isten orczája előtt, mert közel van az Úrnak napja, mert áldozatot készíttetett az Úr, megszentelte az ő hivatalosait." /Sofóniás könyve 1 : 7/

Mai ige(idézet)-2018.12.03.

"Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak." /Máté Evangyélioma 5 : 10-12/

Mai ige(idézet)-2018.12.02.

"De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét; meghallgat engem az én Istenem!" /Mikeás könyve 7 : 7/